page_banner

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต “ทั้งสอง”

● ตรวจสอบคำสั่งซื้อ
● จัดทำตารางการผลิต
● การผลิตผลิตภัณฑ์
● การประกอบอุปกรณ์
● การทดสอบเครื่องจักรทั้งหมด
● การจัดส่งที่ผ่านการรับรอง

8d9d4c2f